| |   info@parsbehine.com
پارس بهینه ساز   طراحی، مشاوره و اجرای عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی پلی یورتان
دانلود کاتالوگ  

تاثیر آب بر روی پلی یورتان های سخت

 
تاثیر آب بر روی پلی یورتان های سخت:
در پلی یورتان های سخت جذب آب در فشار معمولی ناچیز است و برای نمونه کوچک 100mm*25mm پس از گذشت یک ماه در آب میزان نفوذ صرفاً 3 % تا 5 % است که این مقدار نیز فقط سطوح نمونه را از آب اشباع می کند. بررسی نشان می دهد فوم هایی که برای عایق کاری سقف استفاده می شوند در طول 15 سال فقط 1 % آب اضافی بهمراه دارند.

اثر رطوبت و بخار آب
نفوذ بخار آب در فوم سخت ناچیز است بنابراین استفاده از این عایق در سطوح گرم در مجاورت محیط سرد بسیار مفید است با این حال استفاده از یک پوشش مقاوم در برابر رطوبت برای بهبود در خواص عایق رطوبت پیشنهاد می شود در بسیاری از مصارف ساختمانی از فوم های پلی یورتان با فویل آلومینیوم استفاده می شود استفاده از این روکشهای مقاوم در برابر رطوبت به طور اخص در عایق کاری سطوح سرد و فریزر و یخچال امری ضروری است. نفوذ رطوبت در سطح گرم و انتقال آن به سطح سرد عایق و تراکم احتمالی و انجماد باعث افزایش ʎ   گشته و حتی خرابی دیوارهای سلولی را موجب می گردد.
تاریخ:95/02/22 
مهندس سحر صبا