جلوگیری از هدر رفت انرژی از کف- عایق سلول باز پلی یورتان

 
موج نخست سرمایه گذاری خارجی در پروژه های کاهش مصرف سوخت خواهد بود

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حاشیه نمایشگاه بیستم نفت از استقبال خوب سرمایه گذاران خارجی در پروژه های کاهش مصرف سوخت خبر داد
نصرت اله سیفی، بعدازظهر ١٦ اردیبهشت در حاشیه بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار شانا با اشاره به اهمیت این نمایشگاه در توسعه قراردادهای بین المللی گفت: حتی پیش از نمایشگاه، بسیاری از کشورهای خارجی مانند بلژیک، ژاپن و چک در زمینه مشارکت در پروژه های بهینه سازی به این شرکت مراجعه کردند، در نتیجه با توجه به حضور شرکتهای خارجی در این نمایشگاه، اهمیت ١٠٠ درصدی نمایشگاه نفت در توسعه قراردادهای کاهش مصرف قابل توجه است
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به تمایل زیاد شرکتهای خارجی در سرمایه گذاری در پروژه های کاهش مصرف سوخت در ایران افزود: موج نخست ورود کشورهای خارجی در سرمایه گذاری روی این پروژه هاست زیرا اثرات کاهش کربن را در بردارد و مورد حمایت پروتکلهای جهانی است

 

موج نخست سرمایه گذاری خارجی در پروژه های کاهش مصرف سوخت خواهد بود

سایر تصاویر