عایق کف- فوم پاششی

جلوگیری از تلفات حرارتي در زمستان و نفوذ گرما در تابستان با فوم حرارتی پلی یورتان در يك خانه معمولي

عايقكاري نقش بسيار مهمي در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنك نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به كمك عايقكاري ميتوان يك خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنكتر نگه داشت
به اين ترتيب علاوه بر كم شدن مصرف انرژي، از آلودگي محيط زيست نيز كاسته ميشود و منابع انرژي براي استفاده آيندگان حفظ ميگردد.


عايقها چگونه كار مي كنند؟
  ايرانيان از ديرباز با عايقكاري آشنا بوده اند و با استفاده از مصالح ساختماني در دسترس، خانه هاي خود را طوري مي ساختند كه كمترين نياز را به گرمايش و سرمايش داشته باشد و اين خود جلوه اي از تمدن ديرينه ايران و ايرانيان است.
عايق در تابستان باعث ميشود گرماي كمتري وارد ساختمان شود و در زمستان نيز جلوي خروج گرما از ساختمان و سرد شدن آن را ميگيرد.


عايقها چگونه ارزيابي مي شوند؟
 فاكتور مهم در انتخاب عايقها، ميزان مقاومت حرارتي آنها است. هر قدر اين مقاومت بالاتر باشد، عايق حرارت را كمتر از خود عبور مي دهد و صرفه جويي اي كه به همراه دارد افزايش مي يابد. پس به جاي ضخامت عايقهابايد مقاومت حرارتي آنها با هم مقايسه شود. عايقهاي گوناگون با مقاومتهاي حرارتي برابر، از نظر ميزان صرفه جويي در انرژي همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قيمت و محل كاربرد است.
 

جاهايي كه بايد عايقكاري شوند عبارتند از:
ديوارهاي خارجي: مصرف انرژي براي گرمايش و سرمايش ساختمان را حدود 15% كاهش ميدهد. سقفها: مصرف انرژي براي گرمايش و سرمايش ساختمان را 35% تا 45% كاهش ميدهد. كف: مصرف انرژي را در زمستان 5% كاهش مي دهد لوله هاي آب گرم : براي عايقكاري لوله هاي آبگرم  نیز مي توان از عایق پلی یورتان استفاده کرد سقف و كف ساختمانهاي موجود را ميتوان به راحتي عايقكاري كرد. در صورت وجود فضا ديوارهاي خارجي را نيز ميتوان عايق نمود.
بر اساس مقررات ملي ساختمان، تمامي ساختمانهايي كه ساخته ميشوند بايد به اندازه كافي عايقكاري شوند. ميزان عايق مورد نياز نيز در همين مقررات تعيين شده است.


​عايقها در صورتي خوب كار خود را انجام مي‌دهند كه به طور صحيح نصب شده باشند.این مطلب خود گواه این است که فوم پلی یورتان به دلیل فرایند پاششی آن تمامی نقصهای نصب یک عایق را برطرف مینماید. زیرا بلا فصله پس از اجرا پف کرده و کاملا به شکل سطح سازه در می اید.

چند راهنمايي كلي براي نصب عايقها هرگز عايق را فشرده نكنيد. عايق بايد پس از نصب همان ضخامت اوليه خود را داشته باشد. در غير اين صورت مقدار مقاومت حرارتي آن كاهش مي‌يابد و نمي‌تواند آن طور كه انتظار مي‌رود جلوي انتقال حرارت را بگيرد.
عايقكاري را به طور كامل روي تمام سطح انجام دهيد. چرا كه اگر تنها 5% از سطح خالي بماند, ممكن است تا 50% از كارآيي عايقكاري كاسته شود.
مواد عايق را بايد هميشه خشك نگه داشت زيرا به استثناي پلي یورتان كه نسبت به آب مقاوم است بقيه عايقها بر اثر رطوبت كارآييشان پايين مي‌آيد. در برخي عايقهاي آزاد مقدار مقاومت حرارتي متناسب با تراكم عايق است نه ضخامت آن. در اين عايقها، مقدار مقاومت ممكن است بعد از مدتي تا 20% كاهش يابد. از اين‌رو بايد از نصب‌كننده عايق تضمين گرفت.
از عايقهاي آزاد در سقفهايي كه شيب زيادي دارند استفاده نكنيد.
در صورت استفاده از عايقهاي باز‌تابنده بايد حتماً پشت آنها يك لايه هواي ساكن به ضخامت20 ميليمتر وجود داشته باشد. تمام سوراخها و پارگيها و درزها بايد با نوار چسب پوشيده شوند.
اطراف كابلهاي برق و لوازم الكتريكي را هرگز عايق‌كاري نكنيد. ايمن بودن عايقكاري بايد توسط يك فرد متخصص بررسي شود.
در فاصله كمتر از 90 ميلي‌متري فن‌هاي خروجي عايق نصب نكنيد.
در فاصله كمتر از 25 ميلي‌متري حبابهاي لامپ و سرپيچ آنها عايقكاري نكنيد.

جلوگیری از تلفات حرارتي در زمستان و نفوذ گرما در تابستان با فوم پلی یورتان در يك خانه معمولي

سایر تصاویر