عایق حرارتی پلی یورتان

پلی یورتان و عایق کاری

عایق پاششی/فوم پاششی

 
با پیشرفت تکنولوژي و تاثیرپذیري صنایع مختلف از آن و تغییر در نیازهاي مصرف کنندگان، از
جمله ضرورت استفاده بیشتر از فضا، افزایش سرعت ساخت و ساز، صرفه جویی در مصرف انرژي و
تامین رفاه بیشتر، و تاثیر این نیازها بر تولید ساختمان، پیوند میان علوم مختلف با صنعت ساخت و
ساز افزایش یافته است. به طوریکه کمتر کسی در روزگاري نه چندان دور تصور می کرد که مواد
شیمیایی می توانند جایگزین مصالح سنتی شوند.
در این میان پلیمرها توانسته اند طی 4 دهه، تاثیر بسیار زیادي بر صنعت ساخت بگذارند به طوري
که استفاده از این مواد به خوبی توانسته است سازندگان را در رسیدن به اهداف مهمی چون
عایقکاري و سبک سازي ساختمان و افزایش سرعت ساخت کمک نماید. مواردي چون انواع
عایق هاي حرارتی، رطوبتی و صوتی، انواع چسب ها، رزین ها، الیاف، روکش ها و کفپوش ها،
قسمتی از موارد کاربرد پلیمرها در صنعت ساخت هستند.
پلی یورتان مجموعه اي از پلیمرهاي بسیار مهم است که به دلیل دارا بودن خواص فیزیکی خاص، از
جمله مقاومت در مقابل پارگی و سایش، قدرت کششی و چسبندگی بالا و مقاومت خوب در مقابل
روغن ها، مصارف بسیار زیادي در صنایع مختلف دارد. همچنین سایر خواص پلی یورتان مانند
مقاومت بسیار زیاد در مقابل خوردگی و مقاومت عالی در برابر نفوذ حرارت، برودت، رطوبت و صدا و
نیز سبک بودن و خاصیت ارتجاعی بالا باعث شده است تا از این محصول در صنایع ساختمان سازي
در سراسر جهان، استفاده گسترده اي شود.
استفاده از پلی یورتان در زمان هاي طولانی داراي کارائی بهتري است و در صورت استفاده از آن با
کاهش مصرف انرژي تمامی هزینه هاي اولیه جبران خواهد شد.
 
عایق کاري نقش بسیار مهمی دربالابردن سطح آسایش ساکنان بوسیله کم کردن آلودگی صوتی،
گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به کمک
عایقکاري می توان یک خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنکتر نگه
داشت و با وجود قرار گرفتن ساختمان در منطقه اي پر سر و صدا محلی ساکت و آرام را در داخل
فراهم کرد. به این ترتیب علاوه بر کم شدن مصرف انرژي، از آلودگی محیط زیست نیز کاسته
می شود و منابع انرژي براي استفاده آیندگان حفظ می گردد. ایرانیان از دیرباز با عایقکاري آشنا
بوده اند و با استفاده از مصالح ساختمانی در دسترس، خانه هاي خود را طوري می ساختند که
کمترین نیاز را به گرمایش و سرمایش داشته باشد و این خود جلوه اي از تمدن دیرینه ایران و
ایرانیان است. عایق در تابستان باعث می شود گرماي کمتري وارد ساختمان شود و در زمستان نیز
جلوي خروج گرما از ساختمان و سرد شدن آن را می گیرد    .......................  ادامه دارد . 

پلی یورتان و عایق کاری- فوم پاششی یا عایق پاششی

سایر تصاویر