پلی یورتان پاششی

اجرای پلی یورتان به روش پاششی روی سقف عرشه فولادی

خصوصیات فوم هاي سخت پلی یورتان (‌انعطاف ناپذیر):
 
مقاومت تراکمی : براي کارهاي ساختمانی دانسیته نرمال برابر kg/m3 30-35با تغییرات مقاومت تراکمی بین kg/m3 2-1.4 بکار می‌رود. این مقادیر فوم هاي پلی یورتان را قادر می سازد تا براي هردو منظور ایزولاسیون و صداگیري زیر مصالح بکار برده شود.
مقاومت در مقابل حرارت و حلالیت: بدلیل خاصیت ترموستینگ )حرارت( پلیمرها ، پانل‌ها دردماي کاري 100درجه سانتیگراد و دماي بالاي 180درجه سانتیگراد مقاومت خواهند کرد و این به آن معنی است که این مواد براي آب بندي استخرها نیز می توانند در تماس مستقیم با قیر مذاب بکار روند.
تغییرات ابعادي : ضریب متوسط انبساط این مواد حدود *5 -3 10 -15می باشد که در محیط هاي کاملاً اشباع  RH100%)) و با دماي بالاي 70درجه سانتیگراد این ضریب ممکن است دستخوش تاخیر حدود %0.5تا % 1گردد. اندازه گیري ها بایستی در حین نصب صورت بگیرد تا مطمئن شوید که شرایط به این شکل اتفاق نمی افتد.
نفوذ ناپذیري در برابر بخار آب : ضریب مقاومت انتشار بخار آب در فوم ها با سطح مقطع آن نسبت مستقیم دارد.
مقاومت در برابر آتش : مشابه تمامی هیدروکربن ها، پلی یورتان نیز وقتی که در معرض شعله قراربگیرد ترك خورده و شعله ور می گردد. در صنعت ساختمان فوم هاي خود اطفائی ساخته می شوند که اجازه نمی دهند حریق به یکباره ادامه پیدا کند و همه جا را فرا گیرد. خطر آتش سوزي بوسیله محافظی که تجزیه شدن فوم را به تاخیر می‌اندازد محدود می گردد.
ضریب هدایت حرارتی : همانطور که قبلاً توضیح داده شد فوم هاي پلی یورتان کمترین مقدار λرا در مقایسه با دیگر عایق ها دارند.


سایر خصوصیات عایق پلی یورتان:

- عایق صوتی مناسب
- بالاترین ضریب مقاومت رسانایی گرمایی در میان عایق هاي آلی و معدنی (براي مثال عملکرد
2سانتی متر پلی یورتان معادل 6و3  سانتیمتر پلی استایرن می‌باشد(
-
عدم جذب آب و رطوبت
- عدم لانه گزینی حشرات ) این خصیصه در مورد پلی استایرن برعکس بوده وحشراتی نظیر سوسک
خانگی علاقه مند به ایجاد حفره و تخمگذاري در پلی استایرن می شوند(
-
قیمت مناسب
- Hygenicبودن و عدم بروز حساسیتهاي پوستی و یا سایر مضرات مواد شیمیایی به لحاظ عدم انتشار مواد مضر به ویژه هنگامی که به صورت ساندویج پانل )داراي دو رویه فلزي( استفاده می‌گردد.
کاهش بار مرده ساختمان
به منظور افزایش کارایی فوم سخت جهت کاربري آسان و ایمن در ساختمان اغلب این محصول به صورت ساندویچ پانل آماده سازي می گردد. در این روش با افزودن دو لایه رویه اغلب فلزي به دو طرف یک پانل پلی یورتان خواص مکانیکی، دوام، ایمنی و زیبایی این محصول افزایش یافته و باتوجه به نصب آسان، عمر طولانی و کاهش قابل توجه تبادل حرارتی ساختمان به یکی از مصالح مورد علاقه سازندگان ساختمان تبدیل می گردد.        ادامه دارد...........

خصوصیات فوم هاي سخت پلی یورتان (‌انعطاف ناپذیر):

سایر تصاویر