عایق حرارتی پلی یورتان پاششی

پوشش مناسب کانلها داکت ها و تاسیسات قبل از اجرای فوم پلی یورتان

خواص صوتی عایق پلی یورتان

با بکارگیري پانل پلی یورتان با ضخامت حدوداً 10سانتی متر، اختلاف شدت صدا در دو طرف پانل
حدود 30دسی بل می باشد. این مقدار  2برابر فوم پلی استایرن و 4 برابر بیشتر از دیوار آجري به
همان ضخامت می باشد و بیشتر از جذب صوت توسط عایق پشم شیشه و پشم سنگ می باشد و
در صورت نیاز به درجات بالاتر تخفیف صدا، می توان از پانل پلی یورتان به صورت دوجداره استفاده نمود.

 
ضریب جذب صداي عایق پلی یورتان در فرکانسهاي 125تا 4000هرتز
ضریب جذب4KHz2KHz1KHz500Hz250HzHz 125ضخامت اینچ
0.500.680.660.730.490.170.152
1.001.161.161.121.190.480.443
1.051.131.161.141.210.600.394
1.10-1.121.181.200.72-6
1.30-1.101.251.400.90-8
 
 
فرآیند فیزیکی فوم شدن:

وقتی که اجزاي فرمولاسیون فوم با یکدیگر اختلاط پیدا کردند، واکنش هاي شیمیایی به طور هم
زمان شروع می شوند و پس از گذشت زمان اندکی، رنگ سیستم در حال واکنش، کدر می گردد. در
این مرحله تشکیل حباب هاي گاز، با چشم قابل مشاهده است. پس از این مرحله، عمل بالا آمدن
فوم شروع می گردد. با ادامه فرآیند تولید گاز، عمل انتقال مولکول هاي گاز تولید شده از مایع به
داخل سلول هاي به وجود آمده صورت می پذیرد. با ادامه این فرآیند، از تعداد سلول ها کاسته شده
و بر اندازه آن ها افزوده می شود.  ادمه دارد.........

خواص صوتی عایق پلی‌یورتان:

سایر تصاویر