فوم پلی یورتان پاششی مشخصات فیزیکی (ASTM)

جدول مشخصات فیزیکی فوم اسپری پلی یورتان polyurethane spray foam در American society for testing and materials انجمن مواد و آزمون آمریکا، بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی توسعه‌دهندهٔ استاندارد

برخی ملاحظات هنگام استفاده از فوم پلی یورتان در ساختمان
 در آب و هواي سرد، هواي گرم داخلی که داراي رطوبت است، پس از عبور از دیوار و در برخورد باسطح خارجی و سرد دیوار، تقطیر می‌شود (به مایع تبدیل می‌شود‌) در صورتی که این بخار بتواند از دیوار خارج شود، نگرانی خاصی وجود ندارد، ولی در بعضی موارد که از ورقه‌هاي فوم پلی‌یورتان بین پوشش نهایی دیوار خارجی و داخلی استفاده می‌شود، ممکن است بخار موجود در هواي اتاق که از طریق بعضی درزها و شکاف‌هاي سطح داخلی دیوار وارد آن شده است، به علت غیر قابل نفوذ بودن فوم‌پلی‌یورتان، در داخل دیوار باقی بماند و نتواند خارج شود. هر چند مطالعات نشان داده است که این اتفاق به ندرت پیش می‌آید ولی در چنین مواردي بهتر است که از یک لایه بخار بند در سمت گرم دیوار استفاده شود تا از ورود بخار به آن جلوگیري کند با وجود اینکه عایق‌هاي فوم شکل، هیچ ارزش غذایی براي حشرات ندارند ولی موریانه‌ها به راحتی در داخل آن تونل سازي می‌کنند. این تونل‌ها، میزان مقاومت حرارتی عایق را کاهش می‌دهند. عایق سطح خارجی فونداسیون ها، بیشتر از قسمت هاي دیگر در معرض نفوذ این حشرات قرار دارد. از این رو در تولید ورقه‌های فوم عایق پلی‌یورتان و مواد اولیه آن در بخش اسپری پلی‌یورتان ازبعضی مواد حشره کش استفاده می‌کنند تا جلوي هجوم حشرات را بگیرند. همچنین در بعضی ساختمان‌ها، در زمین اطراف استراکچر، از نوعی مواد ضدحشره استفاده می‌شود. اگر چه عایق کردن ساختمان توسط ورقه‌هاي فوم در سطح خارجی دیوارها، از نظر مسایل حرارتی، بسیار موثرتر است، ولی در مناطقی که هجوم حشرات مشکل ساز است، کاربرد فوم بردها در سطح داخل دیوار، بهتر می‌باشد بیشتر انواع عایق‌هاي فوم شکل، به سختی آتش می‌گیرند ولی در صورتی که این اتفاق بیفتد، دودي سیاه، غلیظ و سمی تولید می‌کنند که در بعضی مواقع شامل گاز سیانید هیدروژن که کشنده است، می‌باشد.  درگذشته در ترکیب پلی یورتان نیز از  R11  استفاده می شد که گازی سمی و خطر ناک بود اما در سالیان اخیر با جایگزین شدن گاز 141، سیکلو پنتان و آب این نقیصه نیز برطرف گردید خاصیت آتشگیري همه فوم‌ها، بستگی به درجه احتراق آن ها دارد که آن هم با توجه به نوع فرمولاسیون هر فوم متغییر است. براي جلوگیري از آتش‌گیري می‌توان از مواد تاخیر انداز شعله در ترکیب فوم پلی‌یورتان استفاده کرد.  ...  ادامه دارد ... 

برخی ملاحظات هنگام استفاده از فوم پلی یورتان در ساختمان

سایر تصاویر