عایق حرارتی پلی یورتان.پروژه مصلی لرستان-نورآباد،گنبد

برای اولین بار در ایران،اجرای عایق حرارتی پلی یورتان روی سطح توری پروژه مصلی لرستان-نورآباد متراژ: 1000 متربع دانسیته: 40 ارتفاع: 33 متر

سایر ویدئو ها