عایق حرارتی پلی یورتان پاششی نما شرکت گاز استان خوزستان(قسمت دوم)_آذر 94

اجرای عایق حرارتی پلی یورتان پاششی ( سلول بسته ) روی نما سنگ قبل از اجرای کامپوزیت ( پروژه شرکت گاز استان خوزستان )

سایر ویدئو ها