عایق حرارتی گرمایش از کف با فوم پاششی پلی یورتان-جماران (فوم پاششی - عایق پاششی)

فوم پاششی  پلی یورتان
اجرای فوم پاششی یا عایق پاششی پلی یورتان در پروژه ویلای جماران-چوبینه
در این پروژه که از سیستم فوق العاده گرمایش از کف سوئیسی استفاده گردیده به منظور مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت گرمای لوله ها از فوم پاششی استفاده شد. اجرای فوم پاششی  با ضخامت 5 سانتی متر و دانسیته 50 قبل از نصب لوله های گرمایش از کف انجام گردید وسپس سایر مراحل کف سازی انجام شد
شرکت پارس بهینه ساز-پیمان افشاری

سایر ویدئو ها