عایق حرارتی پلی یورتان -سقف بتنی - پروژه باغ مهر زعفرانیه

اجرای عایق حرارتی پلی یورتان پاششی ( سلول بسته) زیر سقف پارکینگ برج باغ مهر واقع در زعفرانیه- شیرکوه

سایر ویدئو ها