پارس بهینه ساز،عایق حرارتی پلی یورتان سقف عرشه فولادی

اجرای عایق حرارتی پلی یورتان پاششی ( سلول بسته ) سقف فودکورت پروژه اداری و تجاری سانا سنتر واقع در خیابان اندرزگو

سایر ویدئو ها