عایق صوتی پلی یورتان، برج بوعلی نیاوران،پارس بهینه ساز

عایق حرارتی پلی یورتان پاششی (سلول بسته) برای سقف استخر و سالن اسکواش و عایق صوتی پلی یورتان پاششی ( سلول باز) برای سقف سالن اجتماعات پروژه برج بوعلی واقع در نیاوران خیابان دزاشیب

سایر ویدئو ها