| |   info@parsbehine.com
پارس بهینه ساز   طراحی، مشاوره و اجرای عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی پلی یورتان
دانلود کاتالوگ  

برخی از مصارف فوم پلی یورتان( بخش دوم)

 
برخی از مصارف پلی یورتان( بخش دوم)
 
سقف شیب دار:
سقف‌های شیب‌دار سقف‌هایی هستند با قابلیت تهویه که در برخی از کشور‌های اروپایی غالب سقف‌ها به این شکل ساخته می‌شوند.
عایق پلی‌یورتان را می‌توان در جدار بین طاق و سقف قرار داد به نحوی که فاصله‌ای به منظور تهویه در نظر گرفته شود.(حداقل 4cm  )
روش دیگر نصب عایق زیر طاق است که در این حالت لازم است از چوب، سیمان و یا گچ برای نما سازی سقف استفاده می‌شود.
در ساختمان‌های جدید ورق عایق می‌تواند در بالای سقف قرار بگیرد که این حالت بهترین حالت  عایق‌کاری با کمترین تلفات حرارتی را به دست می‌دهد. این نوع عایق معمولاً از دو طرف با فویل آلومینیوم روکش می‌گردد.
در برخی از موارد یک قالب از یک نئوپان مخصوص تهیه می‌شود اجزاء قالب بوسیله بست به هم متصل می‌شوند و فوم در داخل قالب ریخته می‌شود پس از پایان واکنش یک سقف یکپارچه با خواص عایق مناسب بدست می‌آید سپس این سقفهای پیش ساخته به شاه تیر افقی متصل می‌گردد قسمت داخل سقف دارای سطح صافی بوده که قابل رنگ کردن یا روکش کردن است .
ادامه دارد....
95/02/26
مهندس سحر صبا