| |   info@parsbehine.com
پارس بهینه ساز   طراحی، مشاوره و اجرای عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی پلی یورتان
دانلود کاتالوگ  

دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی

 
دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی برگزارمی شود.
به گزارش دفترروابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران

 
پس ازبرگزاری موفقیت آمیز اولین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی درمردادماه سال گذشته،فرایند اجرایی دومین دوره این جایزه ازابتدای اردیبهشت ماه 1395آغاز شده است.
دامنه اهداء جایزه  ملی مدیریت انرژی دراین دوره،توسعه یافته که شامل صنایع هدف  31گروه صنعتی و تولیدکنندگان تجهیزات مصرف کننده انرژی و ساختمانهای بزرگ اداری است که برای آن ها استاندارد ملی و معیارمصرف انرژی تدوین شده است.
براساس این گزارش:علاوه براین،پروژه های برترصرفه جویی انرژی درواحدهای مختلف صنعتی که به نتیجه رسیده و نیز ساختمان های بزرگ اداری که اقدام به اجرای مدیریت مصرف انرژی نموده اند، واجد شرایط حضوردر دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی هستند.
بنابراین گزارش:گفتنی است این جایزه به منظور فرهنگ سازی،تشویق و ایجادانگیزه درخصوص ارتقای سطح بهره وری انرژی برگزارمی شود و سازمان مدیریت صنعتی با همراهی و همکاری ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،سازمان ملی استاندارد،شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان بهره وری انرژی ایران،آن راطراحی و اجرا می نمایند.
این گزارش می افزاید:علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند به تارنمای اطلاعاتی جایزه ملی مدیریت انرژی به آدرس http://IRAN-EMA.imi.ir مراجعه فرمایید.
تاریخ:95/03/05 
سابا انرژی