| |   info@parsbehine.com
پارس بهینه ساز   طراحی، مشاوره و اجرای عایق های حرارتی، صوتی و رطوبتی پلی یورتان
دانلود کاتالوگ  

پیشنهاد سابا به مردم: شروع اصلاح الگوی مصرف انرژی از خانه های خود

 
محیط خانه و خانواده،بهترین بستربرای اصلاح و فرهنگ سازی الگوی مصرف انرژی است.
 
 به گزارش دفترروابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا):
افزایش فزاینده دمای هوا درابتدایی ترین ماههای فصل تابستان و استفاده بیش ازحد وسایل سرمایشی باعث شده که رکورد مصرف برق ازمرز 51 هزارمگاوات عبورکند تا ضمن شکستن رکورد سال قبل به بالاترین حد مصرف تاریخ خود برسد. بطوریکه اوج مصرف برق درسال گذشته 50 هزار و177 مگاوات بود و پیش بینی می شود امسال به بیش از52 هزارمگاوات برسد. با این حال کارشناسان سابا خواستارمشارکت بیشترمردم با وزارت نیرو شده و از والدین ازجمله مادران که درآموزش فرزندان و سایرافراد خانواده نقش اساسی دارند خواستند تا با رعایت میزان مصرف برق درخانه به عنوان یک سرمشق و مشوق قوی در یادگیری اخلاق صرفه جویی درفرزندان خود سهیم باشند.
 اهمیت خانواده به حدی است که فرزندان با همانندسازی خود با والدین و سرمشق گیری ازآنها، اکثررفتارهای آنان را درخود نهادینه کرده و ازاین طریق رضایت خاطرآنان رانیزفراهم می سازنند. والدینی که خود دراستفاده ازخدماتی چون برق،آب،گاز،تلفن و سایرمواردی که هزینه هایی را دربردارد با روشی عاقلانه و به دورازاسراف امکان استفاده دیگران رانیز فراهم می آورند؛ رفتارشان سرمشق و الگویی برای فرزندانشان خواهد بود. بدین ترتیب اخلاق فراگیر صرفه جویی و استفاده بهینه ازامکانات زندگی درجامعه گسترش خواهد یافت.
در ادامه این گزارش آمده است؛ صرفه جویی کوچک و جزئی درخانواده ها می تواند به صرفه جویی کلان و ملی تبدیل شود بطوری که اگریک لامپ رشته ای بایک لامپ کم مصرف که بطور متوسط 5 ساعت درشبانه روز روشن است، تعویض شود طی یکسال درحدود 140کیلووات ساعت صرفه جویی انرژی به دنبال دارد و حدود 60 هزارریال ازهزینه های مصرفی برق کاسته می شود که بااحتساب طول عمرلامپ کم مصرف (4سال یا 8 هزار ساعت) درمجموع بیش از240 هزارریال نفع اقتصادی دربرخواهد داشت.
95/05/03
منبع: سابا انرژی